RB-leden zijn sceptisch over Wet DBA

Bijna driekwart van de RB-leden is sceptisch over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) die sinds 1 mei 2016 van kracht is. Dit blijkt uit de Poll die de afgelopen maand live stond op RB-plaza.

Hoewel het nog veel te vroeg is om conclusies te trekken omdat de wetgever een overgangsperiode van een jaar heeft aangekondigd, denkt 73% dat de wet gedoemd is te mislukken.

Zo verwacht 25% van de RB-leden die de Poll hebben ingevuld dat de Belastingdienst net als bij de VAR uiteindelijk te weinig controle- en handhavingsmogelijkheden heeft om de wet fatsoenlijk te kunnen handhaven.

Schijnzekerheid

48% van de RB-leden ziet weinig heil in de zogenoemde modelovereenkomsten. Deze bieden volgens hen slechts schijnzekerheid. Bovendien mag je er niet van afwijken. In de algemene modelovereenkomsten en de branchemodellen zijn namelijk de relevante bepalingen geel gemarkeerd. Bij het naleven van de overeenkomst gaat het erom dat overeenkomstig die bepalingen wordt gewerkt. Een kleine incidentele afwijking van een fiscaal relevante bepaling zal niet meteen tot het vervallen van de zekerheid omtrent de loonheffingen leiden, mits de opdrachtgever of opdrachtnemer kan aantonen dat er sprake is van een incident. Sinds eind vorig jaar zijn er inmiddels ruim 2.500 (model)overeenkomsten aan de Belastingdienst voorgelegd. Deze verzoeken zijn afkomstig van branche- of belangenorganisaties of van individuele opdrachtgevers of -nemers.

Schijnzelfstandigheid

Slechts 13% van de RB-leden zit op dezelfde golflengte als staatssecretaris Wiebes die beweert dat er niets nieuws onder de zon is. Alles wat onder de VAR mocht, mag volgens de Wet DBA ook en alles wat onder de Wet DBA niet kan, kon onder de VAR ook al niet, zo redeneert de staatssecretaris. 10% van de respondenten gelooft dat de Wet DBA schijnzelfstandigheid de kop indrukt, terwijl 4% procent zich nog een mening moet vormen.

Opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 mei 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen.Terug