Laatste stand van zaken over de wet DBA

De afschaffing van de VAR en als vervanging de introductie van de Wet deregulering Arbeidsrelatie is bepaald geen succes geworden. Het invullen van modelovereenkomsten om de arbeidsrelatie op papier goed vast te leggen en vervolgens een verzoek indienen tot goedkeuring door de Belastingdienst is rampzalig geworden en op een fiasco uitgelopen.

Financiën heeft als doekje voor het bloeden de implementatiefase Wet DBA toegezegd tot 1 juli a.s. Deze implementatiefase houdt concreet in dat er gehandhaafd wordt maar niet bestraft als zaken niet goed geregeld zijn en er in feite sprake is van een dienstbetrekking. Omdat dit ook niet uitvoerbaar is voor de Belastingdienst, is de handhaving van de implementatiefase opgeschort en doorgeschoven naar 1 januari 2020. Dan moet er een geheel nieuw systeem in werking treden als vervanging van de nu niet uitvoerbare Wet DBA.

Kwaadwillenden

De coulance dat partijen niet bestraft worden duurt dus voort. Echter de Belastingdienst richt zijn pijlen wel op de groep zgn. kwaadwillenden. Deze kunnen nu al naheffingen loonbelasting en sociale premies krijgen (met boete!) indien zij misbruik maken van de regels. De ‘kwaadwillenden’ zijn diegene die met opzet voorwenden geen dienstbetrekking te hebben met de inlener. Deze groep creëert dus opzettelijk een situatie van overduidelijke schijnzelfstandigheid omdat zij weten of hadden kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Voor deze groep worden per 1 juli a.s. wel de regels aangescherpt. Bij ‘kwaadwillenden’ moet gedacht worden aan ernstige gevallen van fraude, samenspanning, concurrentievervalsing, uitbuiting en dergelijke.

Nieuwe wetgeving?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die te goeder trouw zijn hoeven niets te vrezen aldus de Belastingdienst. Het wachten is verder op de nieuwe wet die het verkrijgen van zekerheid over de arbeidsrelatie eenvoudiger laat regelen. En dat duurt nog even: 1 januari 2020. We houden u op de hoogte.Terug