Bitcoin is een goed idee !

Met de introductie van het binaire ofwel tweetallige getalsysteem wordt een nieuwe manier van boekhouden mogelijk gemaakt. De regels blijven hetzelfde, alleen het onderliggende systeem wordt veranderd. Dankzij de Bitcoin blockchain – het onderliggende netwerkprotocol van Bitcoin – is het niet langer noodzakelijk om het grootboek bij een centrale instantie onder te brengen. Technologie zorgt ervoor dat het grootboek wordt gedistribueerd over het gehele netwerk. Iedere node in het netwerk bezit een complete kopie van het grootboek. Iedereen heeft dankzij deze gedistribueerde database een zelfde beeld van de werkelijkheid. Dit nieuwe systeem van boekhouden leidt tot veel onbegrip en weerstand. De pausen van de economie klagen steen en been. Zo brandt Alan Greenspan, oud president van de Federal Reserve, de digitale munt tot de grond af: ‘Je moet wel heel veel fantasie hebben om de intrinsieke waarde van bitcoin te zien. Het is mij niet gelukt.’ En vroeg Paul Krugman, voormalig Nobelprijswinnaar in de economie, zich in een van zijn wekelijkse columns voor de New York Times af of bitcoin niet per definitie puur ‘slecht’ is.

Doorbreek de cirkel

De grijze eminentie kijkt niet verder dan hun neus lang is. Ze proberen het probleem in stand te houden waarvoor ze zelf ooit de oplossing waren. En dat is jammer. De kern van het nieuwe boekhoudkundige systeem is digitale schaarste. Dankzij Bitcoin is het voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid mogelijk om eigendom en eigendomsrechten van digitale activa (zoals aandelen, certificaten, digitaal geld, enz.) over te dragen zonder bemoeienis van een tussenpartij zoals een overheid, een notaris, een verzekeringsmaatschappij of een bank. Het netwerk als geheel is de vertrouwde partij. Niemand kan betwisten of frauderen van wie dat eigendom is. Snel, transparent en met wiskundige veiligheid. Wie dit gedachtegoed tot zich laat doordringen, ziet meteen de enorme potentie. Aan de Internet Protocol Stack wordt een vijfde protocol toegevoegd die als het ware een economische laag over het internet heen legt. Het opent de weg voor een Internet van Waarde. Een nieuwe economie met nieuwe applicaties, diensten en bedrijfsvormen. De toekomst is het tegenovergestelde van de 20ste eeuw. Het is Digitaal Darwinisme: veranderen of verdwijnen.Terug