Laatste stand van zaken over de wet DBA

30 - 05 - 2018

De afschaffing van de VAR en als vervanging de introductie van de Wet deregulering Arbeidsrelatie is bepaald geen succes geworden. Het invullen van modelovereenkomsten om de arbeidsrelatie op papier goed vast te leggen en vervolgens een verzoek indienen tot goedkeuring door de Belastingdienst is rampzalig geworden en op een fiasco uitgelopen. Financiën heeft als doekje […]

Lees verder

Terug van weggeweest: ruime schenkingsvrijstelling eigen woning

12 - 09 - 2016

Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning structureel verruimd. Na overweldigend succes van de tijdelijke verruiming in 2013 en 2014, werd geopperd de maatregel te verlengen. Vanwege het financiële beslag voor de schatkist was verlenging eerder niet mogelijk. De wetgever heeft mogelijkheden gevonden om de schenkingsvrijstelling vanaf 2017 structureel te verruimen. Vanaf 2017 […]

Lees verder

Hoge Raad fiatteert aftrek huur woonhuis IB-ondernemer

29 - 08 - 2016

Er is een einde gekomen aan de jarenlange discussie of een ondernemer de werkruimte in zijn gehuurde woning als ondernemingsvermogen kan bestempelen. De Hoge Raad staat toe dat het huurrecht van de totale woning – waarvan de werkruimte een onderdeel is – aangemerkt mag worden als ondernemingsvermogen. Het is wel een vereiste dat de woning […]

Lees verder

Belastingdienst ontwikkelt toolkit DBA voor opdrachtgevers

22 - 08 - 2016

Op de website van de Belastingdienst is een zogenaamde ‘toolkit’ beschikbaar gekomen. Naast veelgestelde vragen treft u diverse links aan met informatie van de Belastingdienst over de wet DBA en de modelovereenkomsten.

Lees verder

Kentekenfoto’s in strijd met recht op privacy

22 - 08 - 2016

Het komt geregeld voor dat de Belastingdienst een rittenregistratie afkeurt aan de hand van kentekenfoto’s die zijn genomen middels Automatic Number Plate Recongnition (anpr). Volgens Advocaat-Generaal Niessen mag de Belastingdienst dat echter niet. De Belastingdienst legt namelijk al deze waarnemingen systematisch en permanent vast en dat leidt tot een inbreuk op de privacy van betrokken. […]

Lees verder

Ongeveer 40.000 ingezetenen in Nederland hebben last van het FATCA verdrag met de US.

22 - 06 - 2016

America, along with Eritrea, is the only country in the world that taxes her citizens worldwide. In 2013, the Dutch government signed a treaty with the US called FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) that requires all financial institutions to hand over all account information of their Dutch-American customers. The initial goal was to track […]

Lees verder

Bezwaar maken tegen vergrijpboeten loont

10 - 06 - 2016

Het ministerie van Financiën heeft een positieve beslissing genomen op een Wob-verzoek waarin werd gevraagd informatie te verstrekken over vergrijpboeten in de periode 2008-2014. Hieruit blijkt dat bezwaar maken tegen een vergrijpboete loont. Een (anoniem gebleven) persoon diende een tweetal Wob-verzoeken in bij het Ministerie van Financiën waarin hij/zij informatie vroeg over vergrijpboeten over de […]

Lees verder

Belastingdienst doet pas uitspraak op bezwaar crisisheffing na oordeel EHRM

10 - 06 - 2016

Van de 13 proefprocedures pseudo-eindheffing hoog loon (de zogenaamde crisisheffing) over 2013 en 2014 worden twee zaken voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit meldt de Belastingdienst. Pas nadat het EHRM heeft geoordeeld, doet de Belastingdienst uitspraak op de bezwaarschriften tegen de crisisheffing van werkgevers die een vaststellingsovereenkomst met […]

Lees verder

Boete voor zwartsparen verdubbeld

08 - 06 - 2016

Boete voor zwartsparen verdubbeld woensdag 8 juni 2016 Maretta Jol 111x gelezen Per 1 juli 2016 gaat de boete voor zwartsparen bij vrijwillig melden omhoog van 60% naar 120%. Bij niet melden geldt een boete van 300%, meldt de Belastingdienst. De afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen gebruikgemaakt van de inkeerregeling voor buitenlands vermogen. Door zich […]

Lees verder

Autobrief II: wijziging op wijziging, of niet?

08 - 06 - 2016

dinsdag 7 juni 2016 Heleen Elbert 241x gelezen Het grote nadeel van fiscale wetsvoorstellen is dat ze na indiening nog tig keer worden gewijzigd. Uit democratisch oogpunt ben ik uiteraard helemaal voor dit soort aanpassingen, maar als auteur en autobelastingspecialist is het wel eens lastig. Neem nu de Autobrief II. Deze is inmiddels gevorderd tot […]

Lees verder