Bonden eisen loonsverhoging van 3% in de metaalindustrie.

Vakbonden leggen een pittige looneis van 3% neer bij werkgevers in de metaalindustrie. Vakbonden willen geen hakken in het zand. Het zou echter zomaar kunnen dat de metaal-cao niet meer tot stand kan komen. Het verwijt van de werkgevers in de metaal luidt al langer dat de coördinatie van looneisen geen recht doet aan de grote diversiteit van bedrijven binnen de cao. Die profiteren niet allemaal in de mate van chipmachinemaker ASML van de goede exportresultaten. Werkgever willen verdere flexibilisering van werktijden zonder het huidige systeem van overwerkvergoedingen ( toeslagen op het loon ). Ook de ouderendagen ( vanaf 50 jaar al ) is niet meer van deze tijd. De vakbonden willen hogere scholingsbijdragen nu werknemers geacht worden verder door te werken. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Tijd voor vernieuwing !Terug