De BIS wordt wakker, deflatie is geen ramp !

Na de Tweede Wereldoorlog is deflatie niet meer vaak voorgekomen, maar in periodes dat het voorkwam was er sprake van economische groei. De BIS benadrukt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen prijsdalingen van goederen en diensten, en deflatie van effecten. Die laatste variant brengt de Macro-economie wel altijd schade toe. De BIS stelt nu dat deflatie ook kan worden veroorzaakt door een groter aanbod bijvoorbeeld door productiviteitsverbetering, meer concurrentie of de inzet van betere technieken. In deze gevallen neemt de koopkracht en groei toe. De recente daling van de olieprijs is zo’n gunstige deflatoire ontwikkeling, aldus de BIS. De ECB streeft naar een inflatie van plm. 2%. In het licht van het voorgaande een heilloze weg !

Lees in dit verband het boek ” Geldmoord” van Edin Mujagik die tot dezelfde conclusie komt.Terug