Griekenland, never ending story

Wat weinig mensen beseffen is, dat Griekenland al wanbetaling heeft gepleegd. Zo heeft Europese Unie langs een omweg schuld kwijt gescholden door de aflossingstermijn van leningen aan Griekenland te verlengen en de rente op deze leningen te verlagen.
In 2012 is de gemiddelde looptijd van de Griekse schuld opgerekt van zes jaar naar zestien jaar. De rente die Griekenland betaalt is verlaagd naar 3%. Voorbij is de tijd dat Minister De Jager een rente eiste waardoor Nederland vette winst zou maken op steun aan Griekenland. Het voordeel van indirecte schuldkwijtschelding is dat noordelijke regeringen kiezers kunnen vertellen dat zij het uitgeleende geld tot op de laatste cent terugkrijgen. Jammer dan voor de kniesoor die klaagt dat je met die laatste cent minder kunt kopen als je hem pas over zestien jaar terugkrijgt in plaats van over zes jaar omdat de consumptieprijzen bij 2% inflatie in tien jaar tijd ruim 20% stijgen. De looptijdverlenging betekende dat Nederland een vijfde van zijn lening aan Griekenland heeft kwijtgescholden. Ik heb weleens betere investeringen gezien.Terug