Handelsverdrag met de VS kritisch bekeken

Achter gesloten deuren vinden thans onderhandelingen plaats tussen de EU en de VS over het Transatlantisch Handels en Investeringsverdrag #TTIP. Burgerpetities ten spijt blijft de EU maar doordrukken door alleen maar de voordelen te vergroten, zonder de nadelen in beeld te brengen. De lobbyist Willem-Jan Laan, namens  Unilever, vindt het handelsverdrag een buitenkans. Unilever en het grootbedrijf zien alleen maar grotere markten, maar gaan geheel voorbij aan wat de Nederlandse burger wil. Door het verdrag wordt het voor Nederland onmogelijk op nationaal niveau democratische afspraken te maken over aanvullende eisen waar goederen en diensten aan moeten voldoen. Aziatische en Latijns-Amerikaanse bedrijven zullen onherroepelijk marktverlies gaan leiden door de vervlechting van de handelsstromen. Burgers worden buitenspel gezet.Terug