Transitievergoeding voorkomen ? Nu handelen !

In het nieuwe ontslagrecht dat ingaat per 1 juli 2015 a.s. hebben werknemers recht op een transitievergoeding als het dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en de beëindiging plaatsvindt op initiatief van de werkgever. Er geldt dus geen transitievergoeding als een ontslagprocedure via het UWV vóór 1 juli is gestart. Wat nu als een werkgever vóór 1 juli 2015 een ontslagprocedure in gang zet, maar de werkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst ligt ná 1 juli 2015? Bent u dan alsnog een transitievergoeding verschuldigd?

Voor deze gevallen is er overgangsrecht van toepassing. Dit overgangsrecht schrijft voor dat het oude recht van toepassing blijft op de volgende gevallen:
Een verzoek om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst bij het UWV is gedaan vóór 1 juli 2015. Dit betekent dat indien een verzoek tot opzegging is gedaan vóór 1 juli 2015, en de opzegging op grond van dit verzoek na 1 juli 2015 wordt gedaan, het oude recht van toepassing is, ook op eventuele juridische procedures die betrekking hebben op de aanvraag voor 1 juli 2015;
Een juridische procedure is gestart vóór 1 juli 2015; hierbij kan gedacht worden aan ontbindingsprocedures.
Opzeggingen van arbeidsovereenkomsten vóór 1 juli 2015. Dit gaat met name over gevallen waarin geen ontslagvergunning is vereist, zoals onderwijzend personeel of een statutair directeur.
Dat het oude recht van toepassing blijft bij een verzoek tot het verlenen van een ontslagaanvraag vóór 1 juli 2015, betekent dat er geen transitievergoeding verschuldigd is voor die gevallen. Mocht een werkgever voornemens zijn om dit jaar het personeelbestand in te krimpen of de werkorganisatie anders in te richten, dan kan de peildatum van 1 juli 2015 worden meegenomen in de overweging om juist nu te handelen of uit te stellen.Terug