Wet Werk en Zekerheid

Het wachten is nu op een brief van Asscher, bestaande uit een enkele zin : ” De Wet Werk en Zekerheid wordt ingetrokken “. De positie van de flexwerker is door deze wet juist slechter geworden. Vroeger had hij drie jaar een baan, door de nieuwe wet staat hij al na twee jaar op straat.We hebben nu al de eerste reparatie wetgeving op deze nieuwe wet. Motivatie Asscher : ” Het behoud van een baan is belangrijker dan het verkrijgen van een transitievergoeding “. Meneer Asscher, werk is altijd te verkiezen boven een ontslagvergoeding !Terug