Wat vindt de Belastingdienst van de Paashaas voor het personeel ?

Elke verstrekking aan het personeel is onder de werkkostenregeling belast loon. Dat geldt ook voor een chocolade paashaas: de factuurwaarde inclusief btw is loon. Nu is het niet gebruikelijk om de ontvangende werknemer de loonbelasting over het geschenk te laten betalen. Dat kan de werkgever vermijden door de waarde van de paashaas als eindheffingsloon aan te wijzen. Dan valt de waarde van de paashaas in de vrije ruimte. Wordt het maximum van 1,2% van de loonsom overschreden, dan kost het de werkgever 80% eindheffing over de overschrijding. De vraag is of dat anders kan. Van diverse kanten vernemen wij dat dezelfde paashaas onbelast kan worden verstrekt door hem niet persoonlijk aan elke werknemer te overhandigen, maar door een mand in de kantine te zetten met daarin voor ieder een paashaas. Het idee is dan dat die verstrekking wordt beschouwd als een consumptie op de werkplek, niet zijnde een maaltijd. De waarde daarvan is vrijgesteld. Maar dan moet de paashaas ook wel ter plekke worden verorberd. Het realiteitsgehalte van dit advies achten wij dan ook beperkt. Voor veel werkgevers en werknemers kan het interessant zijn om de paashaas en andere zaken via de personeelsvereniging te verstrekken.Terug