Inkomensverklaring essentieel voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen

Sinds 2015 geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kunnen onder voorwaarden dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingvrij vermogen krijgen als binnenlandse belastingplichtigen. Een van de voorwaarden is dat er een inkomensverklaring uit het woonland wordt verstrekt. De Belastingdienst heeft de verschillende EU-lidstaten op de hoogte gesteld van de Nederlandse regeling. Helaas blijkt thans dat niet alle lidstaten de inkomensverklaring invullen en ondertekenen.

Wij hebben hierover contact gehad met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de aangifte al mag worden ingediend, zonder dat de belastingplichtige de inkomensverklaring verstrekt. Dan hoeft geen uitstel te worden aangevraagd voor het indienen van de aangifte. Let op: de inkomensverklaring moet naderhand wel worden opgestuurd. Anders merkt de Belastingdienst de betreffende persoon niet aan als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Zodra wij meer informatie hebben, laten wij het weten.Terug