Panama Papers deel 3

Nederland is, zoals de website van het ministerie in reactie op de Panama-papers schrijft, ‘een sterk voorvechter van het aanpakken van belastingontduiking en fraude’. Formeel correct, maar ook ongelooflijk hypocriet als je weet hoe groot de kapitaalstromen zijn die door Nederland gaan om belasting te ontwijken in plaats van te ontduiken. Het eerste is legaal maar immoreel, het tweede illegaal en immoreel. Het eerste is in Nederland gigantisch (11 biljoen euro gaat er aan in- en uitstromend belastingontwijkend kapitaal door ons land), het tweede marginaal.

Volgens onderzoek van het International Centre for Tax and Development is Nederland een van de grootste winnaars van het huidige ontwijkingsregime, en de Amerikaanse burger — niet het Amerikaanse grootbedrijf! — een van de grootste verliezers. De omvang van de buitenlandse ondernemingswinsten die in Nederland tegen een reëel tarief van gemiddeld 2 procent (!) worden belast, zijn maar liefst vier keer zo groot als de omvang van de materiële vestigingen van die ondernemingen hier te lande zou rechtvaardigen. Vind je het gek dat het fiscaal-financiële complex zich zo hardnekkig verdedigt?Terug