Toelichting op de algemene modelovereenkomsten voor ZZP-ers per 1 mei 2016

 

De algemene modelovereenkomsten bevatten de bepalingen die noodzakelijk zijn om tot een oordeel over de afwezigheid van een dienstbetrekking te kunnen komen, terwijl ze toch bruikbaar zijn in verschillende sectoren en situaties.

Indien de algemene overeenkomst, naar het oordeel van opdrachtgever en opdrachtnemer onvoldoende houvast biedt, kunnen ook meer specifieke modelovereenkomsten worden gekozen.

Bij het naleven van de overeenkomst gaat het erom dat overeenkomstig die bepalingen wordt gewerkt. Een kleine incidentele afwijking van een fiscaal relevante bepaling zal niet meteen tot het vervallen van de zekerheid omtrent de loonheffingen leiden, mits de opdrachtgever of opdrachtnemer kan aantonen dat er sprake is van een incident. Er is bijvoorbeeld sprake van een kleine incidentele afwijking als de opdrachtnemer een stuk gereedschap thuis laat liggen en die dag een stuk gereedschap van zijn opdrachtgever gebruikt.

De modelovereenkomsten zijn alleen bedoeld voor die gevallen waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie.

De opdrachtnemer bepaalt zelf hoe hij werkt, de opdrachtgever heeft alleen zeggenschap over het resultaat van de werkzaamheden.

Het ter beschikking stellen van een kantoorwerkplek (bureau, bureaustoel, computer, printer) zal doorgaans geen aanwijzing zijn voor het bestaan van een dienstbetrekking.

Deelname aan vergaderingen bij de opdrachtgever (met werknemers van de opdrachtgever) kan een aanwijzing zijn dat de opdrachtnemer feitelijk binnen het organisch kader van het bedrijf van de opdrachtgever werkzaam is en kan daarmee een aanwijzing vormen richting dienstbetrekking.

Een modelovereenkomst regelt de specifieke arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en een opdrachtnemer en is gericht op de afwezigheid van een dienstbetrekking.

Het gebruik van de modelovereenkomsten zegt daarmee niets over eventueel ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Het is van belang om in het modelcontract de vervangingsoptie op te nemen. Bij een echte dienstbetrekking gaat het er namelijk om of de werknemer verplicht is persoonlijk arbeid te verrichten.

Tot 1 mei 2017 hebben opdrachtgever en opdrachtnemer de tijd voor de implementatie van het werken met modelovereenkomsten in hun bedrijfsvoering. De nieuwe methode gaat 1 mei 2016 van start.Terug