Rekenkamer stelt doelmatigheid 30%-regeling ter discussie

Het is onduidelijk in hoeverre de 30%-regeling voor expats bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van de regeling. Ook de salarisnorm en de hoogte van de onbelaste vergoeding zijn niet goed onderbouwd. Dit concludeert de Rekenkamer op basis van onderzoek.

Volgens de onderzoekers heeft de staatssecretaris van Financiën niet onderzocht of de 30%-regeling wel leidt tot het aantrekken van buitenlandse werknemers met een schaarse, specifieke deskundigheid. Bovendien is de bijdrage aan een aantrekkelijk en competitief Nederlands vestigingsklimaat onvoldoende in kaart gebracht.

Verdringing

Ook mogelijke negatieve effecten wanneer er niet-schaarse deskundige werknemers worden aangetrokken, zoals verdringing van Nederlandse werknemers, zijn volgens de onderzoekers nooit onderzocht. Tot slot heeft de staatssecretaris verzuimd te onderzoeken of hij met hetzelfde budget op andere manieren meer mensen met schaarse, specifieke deskundigheden had kunnen aantrekken, dan wel het vestigingsklimaat meer had kunnen stimuleren.

Geen belastinguitgave

De staatssecretaris reageert laconiek op de kritiek van de Rekenkamer. De 30%-regeling is volgens hem geen belastinguitgave. Daarom is tot dusver niet automatisch voorzien in structurele monitoring en evaluatie van de regeling.

Volgens staatssecretaris Wiebes is de salarisnorm (minimaal € 36.889 in 2016) in de meeste gevallen een goede indicatie voor de schaarse en specifieke deskundigheid van expats. Hierdoor kunnen ook docenten aan internationale scholen en kenniswerkers in sectoren waar de salarissen net wat lager liggen, gebruikmaken van de fiscale regeling.

Met de 30%-regeling was volgens schattingen van het Ministerie van Financiën in 2014 maximaal 699 miljoen euro gemoeid.Terug