Belastingdienst doet pas uitspraak op bezwaar crisisheffing na oordeel EHRM

Van de 13 proefprocedures pseudo-eindheffing hoog loon (de zogenaamde crisisheffing) over 2013 en 2014 worden twee zaken voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit meldt de Belastingdienst.

Pas nadat het EHRM heeft geoordeeld, doet de Belastingdienst uitspraak op de bezwaarschriften tegen de crisisheffing van werkgevers die een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst hebben gesloten.

Werkgevers die bezwaar maakten tegen de crisisheffing, konden zich met een vaststellingsovereenkomst aansluiten bij proefprocedures. In die overeenkomsten heeft de Belastingdienst afgesproken dat de uitkomst van de proefprocedures leidend zal zijn voor zijn uitspraak op bezwaar.

Proefprocedures

Aan de Hoge Raad zijn inmiddels 11 van de 13 proefprocedures voorgelegd. Op 29 januari 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de crisisheffing niet in strijd is met de nationale en Europese wetgeving. Het ging toen om één proefprocedure en één individuele procedure. Daarna heeft de Hoge Raad in nog tien proefprocedures hetzelfde geoordeeld. Twee van deze proefprocedures worden nu dus voorgelegd aan het EHRM. Overigens hebben wij begrepen dat er mogelijk nog meer proefprocedures worden voorgelegd aan het EHRM.

Excessieve last

Voor de werkgevers die bezwaar hebben gemaakt tegen de crisisheffing en die geen vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst hebben gesloten, loopt het proces van bezwaar en beroep door. In die zaken gaat het vooral om de vraag of de crisisheffing in hun specifieke geval een individuele en excessieve last is.Terug