Hoge Raad fiatteert aftrek huur woonhuis IB-ondernemer

Er is een einde gekomen aan de jarenlange discussie of een ondernemer de werkruimte in zijn gehuurde woning als ondernemingsvermogen kan bestempelen. De Hoge Raad staat toe dat het huurrecht van de totale woning – waarvan de werkruimte een onderdeel is – aangemerkt mag worden als ondernemingsvermogen. Het is wel een vereiste dat de woning voor méér dan 10% van het woonoppervlak in de onderneming wordt gebruikt en de woning dient tot het keuzevermogen te behoren. Hierdoor kan nu het gehele bedrag van de huur van de woning als bedrijfslast in aftrek komen op de winst. Tot de bedrijfslasten dienen in beginsel de kosten zoals gas/water/licht, verzekeringen, WOZ, inrichting e.d. gerekend te worden. Hiertegenover staat weer wel dat vanwege het privégebruik van de woning er een forfaitair bedrag tot de winst geteld moet worden. De forfaitaire berekening vindt plaats op basis van art. 3.19 Wet IB 2001. De bijtelling geldt ook voor de werkkamer.

De uitspraak van de Hoge Raad gaat specifiek over ZZP-ers die een woning huren van waaruit ook gewerkt wordt. Zij kunnen vaak moeilijk voldoen aan de vereiste van de zgn. fiscaal kwalificerende werkruimte om een aftrekpost te genieten over die werkruimte. De Hoge Raad merkt op dat deze aftrekbeperking – omdat niet voldaan wordt aan de eis van fiscaal kwalificerende werkruimte – hier niet aan de orde komt. De wettelijke regel in art. 3.16 IB 2001 wordt met dit arrest dus ter zijde geschoven. Voor een geslaagde aftrekpost is dus essentieel te voldoen aan de ‘méér dan 10%’-eis en behorend tot keuzevermogen.

NB Staatssecretaris Wiebes heeft laten weten dat er niet gesneden gaat worden in deze door de Hoge Raad toegestane aftrekpost zodat ZZP-ers een steuntje in de rug krijgen.

NB Dit arrest geldt niet voor ZZP-ers met een koophuis. Zij kunnen alleen woonkosten aftrekken als hun werkruimte voldoet aan de voorwaarden van een kwalificerende werkruimte (aparte opgang, sanitair en voldoende inkomen verdienen vanuit die werkruimte).Terug