Terug van weggeweest: ruime schenkingsvrijstelling eigen woning

Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning structureel verruimd.

Na overweldigend succes van de tijdelijke verruiming in 2013 en 2014, werd geopperd de maatregel te verlengen. Vanwege het financiële beslag voor de schatkist was verlenging eerder niet mogelijk. De wetgever heeft mogelijkheden gevonden om de schenkingsvrijstelling vanaf 2017 structureel te verruimen. Vanaf 2017 kunnen ook derden, die voldoen aan de leeftijdseis, een ruimere schenkingsvrijstelling toepassen.Terug