Consultatieronde Wetsvoorstel beperking innovatiebox gestart

De toegang tot de innovatiebox wordt beperkt per 1 januari 2017. Belangstellenden kunnen op het voornemen hiertoe reageren in een consultatieronde die duurt tot en met 16 juni 2016. De beperkte toegang tot de innovatiebox vloeit voort uit het BEPS-rapport van de OESO; een actieplan tegen belastingontduiking. De innovatiebox wordt beperkt tot octrooien, patentachtige rechten (zoals kwekersrechten) en software die beschermd is met auteursrechten/copyrights. Innovatieve ondernemers in het MKB kunnen de innovatiebox ook gebruiken voor bepaalde immateriële activa. Voor bestaande gebruikers geldt er voor een bepaalde periode eerbiedigende werking.